פורץ רכבים

A hand holding car keys and a remote control for keyless entry isolated over white.